Как да увеличим приходите от спонсорство

Максимизирането на приходите, получени от корпоративни спонсори, изисква добро разбиране на това, което предлагате и какво искат корпорациите. Успешната спонсорска продажба е преговори с приятен резултат и за двете страни. Идентифицирането на вашите възможности за излагане на марка, като поставяне на лого върху банери, кабини, плакати и брошури и научаването за нуждите на потенциалните спонсори, ще генерира възможно най-много пари.

Целеви потенциални спонсори

Стесняването на перспективите ви позволява да се съсредоточите върху бизнеса, който най-вероятно ще стане спонсор. Използвайте изследвания, за да научите за вашата аудитория, като започнете с основни демографски данни като възраст, пол, доходи, ниво на образование, брой деца, хобита и интереси. Определете компании с подобна аудитория, които успешно се привеждат в съответствие с вашата бизнес мисия. Например, няма смисъл за организация с нестопанска цел, която се бори с детското затлъстяване, да си партнира с производител на сладки закуски.

Предимства на пакета и задаване на нива на харчене

Предимствата, вградени в спонсорските пакети, насърчават участието на спонсора и са инструменти за продажби за вашата организация. Някои корпорации искат името на бизнеса им да се показва на видно място по време на събитието, а други са доволни от няколко точки за контакт с вашите клиенти. Разработете пакети за дарения, които са насочени и към двете. Ще увеличите максимално приходите, като създадете нива като злато, сребро и бронз, които предлагат на компании различен размер на експозиция за различни инвестиции. Освен това предлагането на а-ла-карт възможности с по-ниски ценови точки предоставя възможност на по-малкия бизнес да спонсорира.

Доставете терена

Традиционното представяне на продажбите започва с групата от обществен интерес, която представя наличните пакети и нивата на разходите. Разработеният документ е отправна точка. Приспособяването на всяка презентация към потенциалния спонсор ще даде най-добрия резултат. Направете проучване преди среща, за да научите повече за продуктите и клиентите на корпорацията. Персонализирайте презентацията си и използвайте солидни примери за това как елементите на ползите могат да помогнат на бизнеса да постигне целите си. Ако корпорацията току-що пусна нов продукт, представете идея за използване на сигнали за събития, за да се повиши осведомеността. Обсъдете какво можете да направите за бизнеса, вместо това, което те могат да направят за вас.

Поискайте повече от съществуващите спонсори

Може да почувствате, че настоящите спонсори са на границата или че ще ги изгорите, като поискате твърде много или твърде често. И двете са основателни опасения. Обосновката обаче да поискате още повече от съществуващите ви спонсори е много силна. Настоящите спонсори вече вярват във вашата организация и виждат ползи от партньорството. Усилената работа е свършена. Обяснихте стойността, защо спонсорството има смисъл, завършихте продажбата и спечелихте партньор. Връщането към този спонсор за повече е улеснено, когато потребителските елементи на спонсорство, създадени специално за текущия спонсор, са представени и цените са подходящи.