Какво е нормален анализ на тенденциите за една компания?

Анализът на тенденциите е важен в бизнес и финансовия сектор. Анализът на тенденциите често се използва за изготвяне на прогнози и оценки на финансовото здраве. Финансовите анализатори изследват миналите резултати на тяхната компания, заедно с текущите финансови условия, за да определят как ще се представи тяхната компания в бъдеще. Нормалният анализ на тенденциите за повечето компании се основава на общата доларова база, която повечето използват за финансова отчетност.

Обща доларова база

Общата доларова база във финансовото отчитане е доста ясен начин за компаниите да предоставят на инвеститорите и финансовите анализатори моментна снимка на своето финансово здраве. Използването на общата база долар във финансовия анализ означава, че анализаторите правят определяния относно финансовото здраве и прогнози за бъдещето въз основа на стойността и печалбата на дадена компания, използвайки реални долари, а не на други методи като печалба на акция, което е хипотетично изчисление.

Вариация

Въпреки че общата база на долара е основното средство за отчитане и анализ, тя не е единствената, използвана в повечето случаи. По-хипотетичните печалби на акция също се използват като допълнителен инструмент, както и другите методи за анализ. Процентът на промяна на тримесечна или годишна база често се използва като един от начините за прогнозиране на потенциалния растеж, както и поставянето на компания в по-широкия контекст на конкретния пазар или индустрия, в която се намира. В последния случай се анализира и целият пазар, за да се разпознаят тенденциите и къде компанията на анализатора се вписва в тези тенденции.

Съотношения

Анализът на тенденциите за повечето компании включва използването на различни финансови коефициенти. Тези съотношения, подобно на различните видове отчитане, осигуряват инструмент за по-добро разбиране на финансовото благосъстояние на компанията и къде тя стои на собствения си пазар. Коефициентите включват съотношението дълг / собствен капитал, маржа на брутната печалба, възвръщаемостта на общите активи, оборота на материалните запаси, средния период на събиране на дълга и текущите и бързи съотношения. Всеки тип съотношение има своите достойнства и падения, поради което много финансови анализатори ще използват различни от тях, за да извършат своя анализ.

Моделиране и прогнозиране

След като цялата финансова информация бъде измервана и подложена на тест, анализаторът и други важни лица, вземащи решения във фирма или организация, след това използват различни модели за прогнозиране на бъдещи тенденции. Общата идея е, че при всички фактори, които остават едни и същи, бъдещите тенденции ще следват минали резултати. Финансовите анализатори обикновено проектират бъдещи печалби и растеж въз основа на тенденциите, които виждат да се появяват в данните, които анализират.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found