Как да изчислим точните прогнози за продажби

Дори за малкия бизнес точната прогноза за продажбите е важна част от бизнес планирането, тъй като ви дава това, от което се нуждаете, за да управлявате разходите и да измервате печалбата и растежа. Ако вашата прогноза е много далеч от реалните продажби, можете да се озовете с много повече инвентар и персонал, отколкото ви е бил необходим за правене на бизнес. Не позволявайте на прогнозирането да ви сплаши, тъй като всеки бизнес лидер ще ви каже, че в най-добрия случай това е образовано предположение.

1

Анализирайте историческите си данни за продажбите. Погледнете особено на сезонните тенденции, както и на годишния растеж. Ако имате стартираща компания или нов продукт без исторически данни за продажбите, потърсете насоки за конкуренти или други подобни фирми в района, търговски асоциации или дори местната търговска камара.

2

Включете екипите си за маркетинг и продажби в процеса на прогнозиране, тъй като те са в най-добрата позиция да ви информират за текущите потребителски тенденции и поведение при покупки.

3

Определете целевия си пазар. Ако вашата компания е фокусирана върху жени на възраст между 21 и 35 години, които живеят на по-малко от 10 мили от магазина ви, консултирайте се с преброяването на САЩ, за да посочите точно колко е голям пазарът. Също така вземете предвид прогнозния демографски и икономически растеж на вашия пазар.

4

Съберете цялата информация, която сте събрали, и изчислете какви ще бъдат вашите продажби за всеки месец за една година, както и годишна цифра за години 2 и 3. Професионалният бизнес планиращ Тим Бери препоръчва да правите прогнози на ниво единица, каквото и да е устройство за вашия бизнес. Ако вашият бизнес е адвокатска кантора, единицата ще бъде един час адвокатско възнаграждение, или ако притежавате автомобилна услуга, единица ще бъде клиентско пътуване. Ако продавате множество продукти или услуги, прогнозирайте всеки от тях поотделно.

5

Проверете прогнозата си за продажбите спрямо веригата на доставки. Тази стъпка е доста лесна за някои бизнеси, като ресторанти, тъй като броят на масите и местата е ограничителният фактор за продажбите. Ако произвеждате стоки или ги купувате от търговец на едро, уверете се, че те могат да доставят достатъчно стоки, за да отговорят на вашата прогноза.

6

Определете себестойността на продадените стоки, за да сте сигурни, че ще разполагате със средства за поддържане на прогнозирания растеж. Включете производство, продажби, маркетинг и всякакви други фиксирани разходи, свързани с продажбата на вашите продукти.