Какви широки функции изпълнява управлението на организацията?

Без значение какъв е вашият стил на управление, участие, режисура или работа в екип, от вас се изискват четири широки управленски функции. Като мениджър, вашите основни задачи включват управление на хора, които изпълняват задачи, а не да ги правите сами. Разбирането на основните функции за управление ще ви помогне не само да се представяте по-добре като мениджър, но ще ви помогне ефективно да ръководите и управлявате служителите, които работят за вас.

Планиране

Ефективно планиране като мениджър предотвратява кризисни ситуации, спестява пари и намалява стреса. Планирането е широка, основна функция на управлението. Примерите за планиране включват бизнес планиране, стратегическо планиране, планиране на реклама и промоция. Част от процеса на планиране ще включва идентифициране на цели, които могат да бъдат изпълнени от вашия екип. Събирането на ресурси за постигане на тези цели също е необходимо заедно с вземането на решение за методите, които вашата организация ще използва, за да събира ресурси и да отговаря на идентифицираните цели.

Организиране на ресурси

По време на процеса на планиране мениджърите идентифицират и събират ресурси. Организирането на тези ресурси е друга широка управленска функция. Ресурсите могат да бъдат под формата на служители със специфични умения или материални ресурси, които тези служители трябва да имат, за да постигнат целите си. Пример за организиране на ресурси може да бъде решението къде да бъде поставен единственият цветен фотокопир във вашата организация или кои отдели се нуждаят от допълнителен административен асистент или стажант. Можете да решите да делегирате някаква ресурсна организация на тези, които са пряко включени в процеса. Например административните сътрудници могат да подадат всички документи и следователно може да имат добри идеи за създаване на по-ефективна система за картотекиране.

Водещ

По-малко осезаема и по-предизвикателна широка функция на управлението е лидерството. Стиловете на лидерство варират. Трите най-ефективни стила на лидерство са участието, режисурата и работата в екип. Стилът на лидерство, който приемате като мениджър, силно зависи от вашата индустрия. Професиите, които включват ситуации на живот и смърт или тесни срокове, често се възползват от режисьорския стил на лидерство, при който мениджърът е натоварен с вземането на важни решения за секунда. Работната среда с по-малко натиск може да се възползва от стила на ръководна работа в екип, при който членовете на екипа са пряко ангажирани в по-демократичен процес на вземане на решения. Лидерството на участието включва запретване на ръкави като мениджър и включване в ежедневните операции.

Координиране и контрол

Като мениджър, най-широката функция за управление, която изпълнявате, е да координирате и контролирате служителите, ресурсите и системите, които управляват вашата организация. Тази координация включва постоянна комуникация със служителите и ръководителите относно ефективността и функциите на съществуващите работни системи. Тази обратна връзка със служителите може да помогне за установяване на най-добри практики и подобряване на условията на труд. Като се координирате ефективно като мениджър, вие подкрепяте служителите си и им предлагате възможност да се представят според възможностите си.