Брандиране Vs. Ребрандиране

Брандирането е терминът, използван за описание на цялостния дизайн и промоция на дадена компания, нейните продукти и услуги. Брандирането включва избор на цветове и дизайнерски елементи, използвани при създаването на лого и последователно етикетиране и опаковане на всички продукти, използващи подобни елементи, за да маркира признанието на компанията в съзнанието на потребителите. Брандирането включва и разпознаване на цялостното послание на компанията, което е вплетено в дизайнерски елементи и маркетингови характеристики. Ребрандирането е терминът, използван за описване на приемане на съществуваща марка и промяна или промяна на нейните послания и елементи на дизайна.

Плюсове на марката

Брандирането на компания и нейните продукти или услуги помага да се отдели компанията от конкуренцията. Ако брандирането се извършва ефективно и последователно, потребителите незабавно разпознават компанията само въз основа на нейните цветни и дизайнерски елементи. Примери за успешно брандиране могат да се видят в много франчайз вериги ресторанти и компании за безалкохолни напитки, където изображението на самото лого идентифицира марката в съзнанието на клиентите.

Недостатъци на марката

За да бъдат ефективни, съобщенията за брандиране трябва да се повтарят често и чрез множество носители. Имиджът на марката на дадена компания трябва да бъде последователен чрез нейния уебсайт, надписи на сгради, визитки, съпътстващи материали и опаковки на продукти. Това може да е скъпа перспектива, особено за малкия бизнес, който може да няма значителен бюджет за реклама и маркетинг. Друг недостатък на брандирането е, че ако външният вид на марката остарее или ако компанията промени съществено имиджа си, трябва да се извърши ребрандиране.

Плюсове на ребрандирането

Ребрандирането е начин за преопаковане на имиджа на компания и изграждане на нова или актуализирана марка. Ребрандирането може да вдъхне нов живот на компания, продукт или услуга, променяйки начина, по който тя се възприема от потребителите. Той може също така да създаде възможност за компанията да възприеме ново послание или позиция в своята индустрия, позволявайки й да достигне нови пазари и да привлече нова демографска група.

Недостатъци на ребрандирането

Подобно на процеса на брандиране, ребрандирането също е значителна финансова инвестиция за една компания. Ребрандирането обезсилва предишната марка и в някои случаи може да доведе до объркване или липса на разпознаване на марката от потребителите. Ако това се случи, усилията за ребрандиране са едновременно скъпи и вредни за оригиналната марка, която губи собствения си капитал и признание. Успешното ребрандиране често запазва някои елементи от преди известната и призната марка. Това може да включва използването на една и съща цветова схема или актуализиране на шрифтовете, за да се поддържа подобие на разпознаване на марката за съществуващите клиенти.