Пречките пред влизането в бижутерската индустрия на дребно

Бижутерската индустрия на дребно обслужва потребителите директно с модни аксесоари, изработени от най-редките благородни метали, камъни и скъпоценни камъни в света. Тази вековна индустрия е наситила почти целия цивилизован свят, включително Съединените щати, и относително малък брой добре познати, дълбоко вкоренени играчи доминират в индустрията. Това представлява стръмни бариери пред навлизането на нови търговци на дребно, опитващи се да навлязат на пазара, но тези бариери могат да бъдат преодолени с проницателно стратегическо планиране, адекватни стартови пари и реалистично разбиране на предизвикателствата, пред които ще се изправят.

Разбиране на бариерите за влизане

Конкуренцията като бизнес във всяка индустрия е конкурентна перспектива и само най-силните компании могат да преживеят конкурентния натиск в дългосрочен план. Освен това предприемачите и фирмите трябва да платят цена и да преодолеят ясни препятствия, за да навлязат във всяка индустрия като нов играч. Тези пречки се наричат ​​колективно пречки пред навлизането - нещата, които пречат на навлизането на пазара. Общите бариери за навлизане включват стартови разходи, специализирани лицензи и сертифициране, предизвикателства пред дистрибуцията и собствената марка на съществуващите играчи на пазара. Всяка индустрия представя различен набор от бариери за навлизане и бижутерската индустрия не прави изключение.

Разходи за запаси и снабдяване

Цената на инвентара е значителна бариера за навлизане пред нови търговци в бижутерската индустрия. В зависимост от планирания размер на магазин, простото складиране на рафтовете за деня на отваряне може да струва милиони долари. Освен това търговците на дребно в САЩ често трябва да търсят чуждестранни източници на инвентар, когато се занимават с диаманти и други скъпоценни скъпоценни камъни, и може да бъде трудно да се осигури бизнес с доставчици, работещи по големи обеми договори със съществуващи търговци. Търговецът на бижута би могъл да заобиколи тази бариера, като набавя инвентар от местни дистрибутори на трети страни, но за сметка на намалена рентабилност поради по-високите разходи за инвентара.

Преодоляване на утвърдени марки

Пазаруването на бижута може да бъде емоционално преживяване и съществуващите марки в бранша са се научили да изграждат дълбоки и трайни връзки с лоялни клиенти, като използват тези емоционални преживявания, за да създадат силни връзки. Този уникален аспект на лоялността на клиентите в бранша може да затрудни особено новите търговци да се конкурират. Търговците на бижута се конкурират почти изключително в качеството, създавайки рамка за психологията на потребителите, която може да бъде трудна за проникване. Съществуващите търговци работят усилено, за да определят своята марка като най-добрата или единствена възможност за закупуване на бижута, отново използвайки емоционални призиви, които могат да дадат на новите участници на пазара изображение с по-ниско качество по подразбиране поради по-ниската им осведоменост за марката.

Инвестиции в съоръжения и риск от загуба

Търговците на дребно на бижута са изправени пред същите инфраструктурни изисквания като другите търговци, включително рафтове, витрини, складови помещения в задните помещения и системи за продажба. Търговците на бижута обаче се нуждаят от усъвършенствани системи за сигурност, за да защитят своя инвентар с висока стойност. Размерът на сигурността, изискван от бижутериен магазин на дребно, може да понесе най-големи инфраструктурни разходи, след като се вземат предвид разходите за камери, сейфове и електронно наблюдение на вратите и прозорците. Дори и с напреднала сигурност, рискът от загуба от кражба може да бъде значително възпиращо за навлизането в индустрията. Търговците на бижута винаги трябва да носят адекватни застрахователни полици за покриване на значителни загуби, но цената на такива полици може да бъде друга бариера за влизане.